nieuws

8-03-2018 Bodemvriendelijke landbouw in Lingezegen

Boeren krijgen de ruimte om te experimenteren met nieuwe technieken.

Een betere bodem
De Nederlandse bodem heeft het zwaar. Dat komt voor een groot deel door de intensieve landbouw. Gewasbeschermingsmiddelen, te veel bemesting en het gebruik van zware machines zorgen ervoor dat de grond uitgeput raakt en zich niet meer kan herstellen. Daarom heeft Provincie Gelderland in Park Lingezegen een stuk grond vrijgemaakt om te experimenteren met nieuwe landbouwtechnieken die de bodem juist verbeteren.

Nieuwe ideeën
Boeren met een goed plan voor bodemvriendelijke landbouw kunnen zich binnenkort melden bij de provincie. De boer met het beste idee mag de grond voor 5 jaar pachten. Het is de bedoeling dat er nieuwe dingen worden uitgeprobeerd, zodat we daarvan kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan bemesting via planten of gebruik van lichtere machines.

Voedselbos
In Park Lingezegen zijn meer plekken met natuurlijke voedselproductie, zoals Landgoed DoornikDe Parkse Gaard en Het Appelland. Hier zijn aangelegde bostuinen met eetbare planten, vruchtdragende bomen en struiken waar de natuur de ruimte krijgt. Andere initiatieven vindt u op voedselbossen in Park Lingezegen. Dit experiment met bodemvriendelijke landbouw past daar goed bij.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen zich tot 3 mei inschrijven op pachtgrond.nu.

Trefwoord(-en): , ,

Agenda

foot&food

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Download de app

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×