logo

Sporen van Strijd

Van kogel tot kam

Om wat voor resten gaat het, als we terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)? Vooral resten van de persoonlijke uitrusting komen vaak voor, bijvoorbeeld knopen, een kam, bestek, een kompas. In feite allemaal dingen die te maken hebben met het ‘gewone leven’, voor zover je daar in oorlogstijd al van kon spreken.

Dergelijke vondsten zijn vooral veel rond de Breedlersestraat, Dikelsestraat en bij de A15 gevonden, verder naar het zuiden. Volg bijvoorbeeld de archeoroute ‘Van kapel tot kasteel’, die begint bij de carpoolplaats aan het Vierdaagsebos (kruising Sillestraat en Nieuwe Aamsestraat). Die route voert je langs deze vindplaatsen en gaat dieper in op de vondsten uit de Romeinse Tijd én de Tweede Wereldoorlog. Deze vondsten werden aangetroffen bij opgravingen voorafgaand aan de aanleg van een rietveenmoeras langs de A15.

Struikelend over munitie

Hier in het Waterrijk en in De Park hebben we vooral veel – heel veel – geschutsmunitie en (mortier)granaten gevonden. Geschutsmunitie is afkomstig uit geweren en pistolen, terwijl granaten werden gegooid of afgevuurd. Maar ook vonden we veldgraven, van zowel geallieerde als Duitse soldaten. De veldgraven zijn een logisch, maar triest gevolg van het feit dat er tijdens gevechtshandelingen geen tijd is voor een normale begrafenis: soldaten werden begraven waar ze waren gesneuveld. De verspreiding van munitie en dergelijke levert een heel druk plaatje op, maar dat zegt natuurlijk heel veel over hoe hevig hier is gevochten.

×