logo

Middeleeuwse Kralen

Één graf of een grafveld?

De middeleeuwse skeletten die werden gevonden lijken geen onderdeel uit te maken van een grafveld dat gedurende langere tijd in gebruik is geweest. Het gaat eerder om een kortstondig of zelfs éénmalig gebruik van dit terrein als begraafplaats. Uit de nabije omgeving van de skeletten zijn namelijk geen aanwijzingen voor nog meer graven. Bovendien was het in de Vroege Middeleeuwen gebruikelijk om een grafveld aan te leggen vlakbij een dorp. In de directe omgeving zijn echter geen aanwijzingen gevonden voor woonhuizen.

Een ongeluk?

Het is mogelijk dat het graf in één keer is aangelegd, voor drie personen die gelijktijdig zijn omgekomen. Je kan dan denken aan een calamiteit, ziekte of ongeluk. Dit kan bijvoorbeeld gebeurd zijn tijdens een tocht van de ene naar de andere plaats of tijdens bepaalde bezigheden op grote afstand van het dorp. De afwijkende lichaamshouding waarin de individuen zijn begraven, lijkt dit idee te ondersteunen. Zo was het in deze tijd gebruikelijk om op de rug begraven te worden, maar van de twee complete skeletten is duidelijk dat zij op hun zij lagen, waarbij de arm van de vrouw boven het hoofd is uitgestrekt. Wat er precies gebeurd is, zullen we nooit weten. De verdere grafgiften van de kookpotten, drinkbeker en het mes laten wel zien dat deze personen een – gezien de omstandigheden – zo netjes mogelijke begraving hebben gekregen, zodat zij ook in het hiernamaals een goed leven konden leiden.

×