logo

Kasteel en Huis te Ressen

Landschapsinrichting rondom Kasteel en Huis te Ressen

Al vanaf de Vroege Middeleeuwen bestond er een dorpseenheid bij Ressen. De hoven en boerderijen lagen rond een mogelijk hoofdhof. In deze tijd werd ook de eerste houten kerk gebouwd en later kwam er een kasteel dat vervolgens werd vervangen door een groot stenen huis. Bij deze invloedrijke (stenen) gebouwen is het vandaag de dag nog altijd zichtbaar dat het landschap een duidelijk indeling gekregen heeft.

De kern Ressen

De structuur van de kern van Ressen bestaat in feite uit het Kerkenhof en de Kerkenwei. Het Kerkenhof, het hof van de kerk, ligt ter hoogte van de kerk. De straat heet hier ook nog altijd Kerkenhofstraat. De Kerkenwei wordt gevormd door de wei ten westen en tegenover de kerk. En natuurlijk is er nog het Kasteel en Huis te Ressen aan de Ressensestraat. Zoals op de kaarten zichtbaar is, is de oude indeling van het landschap met zijn stratenpatroon en percelen tot nu toe behouden gebleven. De twee kaarten kunnen als het waren nog altijd over elkaar geschoven worden, al verschillen zij zeker 225 jaar in tijd. Ook op de hoogtekaart van het gebied komt de indeling van het landschap en de hogere gelegen bewoonde delen duidelijk naar voren.

×