logo

Archeologie voor het publiek

Nieuwe inzichten

In 2012 werd voor de verbreding van de sloot langs de A325 al eerder archeologisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek werden grondsporen van een nederzetting uit de Late IJzertijd tot en met de Vroeg-Romeinse Tijd gevonden. De bewoners van de nederzetting hebben aan veeteelt en akkerbouw gedaan. Zo werden restanten van dorsafval van gerst gevonden, die wijzen op het dorsen van het graan en het verbranden van het dorsafval. De botresten waren afkomstig van dieren die gegeten zijn, zoals rund, schaap/geit en varken. Daarnaast werden botten van huisdieren als paard en hond aangetroffen.

Een schuurtje

Tijdens de publieksopgraving werd een opgravingssleuf aangelegd naast de eerder onderzochte sleuven, waardoor de sporen die in 2018 gevonden werden konden worden gekoppeld aan de sporen uit 2012. Van de paalsporen die eerder gevonden zijn, kan nu gezegd worden dat zij behoorden tot een opslagschuurtje (bijvoorbeeld voor graan) uit de Vroeg-Romeinse Tijd. De plattegrond die zichtbaar werd heeft twee beuken en wordt type Alphen-Ekeren genoemd. De palen die het dak droegen stonden hierbij in het midden van de schuur en waren diep gefundeerd. Daarnaast stonden aan beide zijden van de schuur wandpalen, die in paren werden geplaatst en daardoor een gebint vormden. Palen in de lange wanden kunnen soms dubbel of afwisselend geplaatst zijn: een teken voor de archeologen dat er herstelwerkzaamheden of verstevigingen in de wanden hebben plaatsgevonden.

×