logo

Innovatievouchers

Om initiatiefnemers een steun in de rug te geven voor hun activiteit, evenement of initiatief lanceert Park Lingezegen eenmalig de Innovatievouchers. De innovatievouchers zijn een financiële bijdrage die toegekend kan worden aan initiatieven die bijdragen aan de levendigheid en beleefbaarheid van Park Lingezegen. 

Park Lingezegen vindt het belangrijk om initiatieven te steunen die positief bijdragen aan de levendigheid en beleefbaarheid van het park voor omwonenden en bezoekers. Om initiatiefnemers financieel een zetje in de rug te geven lanceert Park Lingezegen eenmalig innovatievouchers voor evenementen en initiatieven die vallen onder één of meerdere van de volgende thema’s.

Deze thema's zijn:

 • Natuur & Landbouw
 • Duurzaamheid
 • Kunst
 • Sport & Vitaliteit
 • Erfgoed

Voorwaarden 

Een Innovatievoucher is een financiële bijdrage (eenmalige gift) van maximaal € 2.500 voor de realisatie van een initiatief. Er zijn 10 innovatievouchers beschikbaar. Een initiatief komt in aanmerking voor een Innovatievoucher als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Initiatieven zijn gerelateerd aan minimaal 1, maar bij voorkeur meerdere, van eerder omschreven thema's.
 • Het initiatief is gelegen in, of vindt plaats binnen, Park Lingezegen en is gericht op de inwoners van de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard en Nijmegen.
 • Het initiatief dient een innovatief en duurzaam karakter te hebben.
 • De initiatiefnemer moet een cofinanciering van 50 % kunnen aantonen (Met een maximumbijdrage van € 2.500,- vanuit Park Lingezegen).
 • Bij goedkeuring zal 50% van de bijdrage voor het traject worden uitgekeerd. Uitbetaling van het restant bedrag geschiedt na afloop van het traject o.b.v. van verantwoorde kosten en originele bewijsstukken.
 • De bijdrage kan niet worden ingezet voor projecturen.
 • Park Lingezegen wordt altijd genoemd in externe communicatie over het initiatief als partner volgens de, bij toekenning van de Innovatievoucher verstrekte, communicatierichtlijnen.

Aanvragen voucher 

Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen voor innovatievouchers indienen bij het projectbureau van Park Lingezegen. De sluitingsdatum is 1 maart 2022. Elke initiatiefnemer kan maximaal één voucher aanvragen. Om een aanvraag voor een innovatievoucher in behandeling te nemen vragen wij van de initiatiefnemer:

Een overzichtelijk beknopt plan aan te leveren waar in ieder geval de volgende aspecten worden aangegeven:

 • Korte omschrijving van het initiatief.
 • Doelstelling & doelgroep.
 • Toelichting waarom de innovatievoucher nodig is.
 • Begroting.

Bij een evenement tevens:

 

 

 • Verwachte aantal deelnemers (Een initiatiefnemer dient zorg te dragen voor een tijdige vergunning).
 • Inzet marketing & communicatiemiddelen.

Procedure

Voor aanvragen tussen 4 november 2021 en 1 maart 2022 is de procedure:

 • 4 november 2021: Openstelling aanvragen Innovatievouchers.
 • 1 maart 2022: Sluiting indienen aanvragen Innovatievouchers.
 • 1 maart - 31 maart 2022: Beoordeling Innovatievouchers.
 • 1 april 2022: Bekendmaking en uitreiking Innovatievouchers aan gekozen initiatieven.

 

Voor aanvragen tussen 1 maart 2022 en 1 juni 2022 is de procedure:

 • De aanvragen worden tweewekelijks bekeken en beoordeeld.
 • Wanneer een initiatief geschikt bevonden wordt voor een Innovatievoucher (conform de voorwaarden) wordt deze direct toegekend.
 • De vouchers worden toegekend tot het maximum aantal van 10 vouchers bereikt is.

 

De beoordeling van de aanvragen zal gedaan worden door het team van Park Lingezegen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de Innovatievouchers, procedure of de status van uw aanvraag? Dan kan u contact met ons opnemen via info@parklingezegen.nl onder vermelding van 'Vraag Innovatievouchers'.

Aanvragen Innovatievoucher

De termijn voor het aanvragen van een Innovatievoucher is verlopen. Heeft u een voucher aangevraagd voor 1 juni en nog geen uitsluitsel ontvangen over de aanvraag van uw voucher? Neem dan contact met ons op via info@parklingezegen.nl.

Op alle informatie die verzameld wordt via het aanvraagformulier is onze privacyverklaring van toepassing.

×